Přeskočit: nabídka on-line kurzů

Nabídka on-line kurzů

Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

Cíl studia: Připravit psychology na specifika práce při vyšetření dětí a mládeže s poruchami autistického spektra (PAS). Kurz klade důraz na obvyklé klinické situace, se kterými se psychologové mohou setkat při vyšetření, a konkrétní postupy využitelné v praxi klinického psychologa. 

Forma studia: kombinovaný kurz prezenční výuky s distančním výukovým kurzem v e-learningovém prostředí.

Časová dotace: 65 hodin (40 h e-learning, 25 h prezenční lekce)

Termín: 21. března -20. června 2016
Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví, má akreditaci AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání pro klinické psychology pod č. j. AKP ČR BO/SA/066/2014 v rozsahu 24 kreditů.

Cíl studia: Připravit psychology na specifika práce při vyšetření dětí a mládeže s poruchami autistického spektra (PAS). Kurz klade důraz na obvyklé klinické situace, se kterými se psychologové mohou setkat při vyšetření, a konkrétní postupy využitelné v praxi klinického psychologa. 

Forma studia: kombinovaný kurz prezenční výuky s distančním výukovým kurzem v e-learningovém prostředí.

Časová dotace:65 hodin (40 h e-learning, 25 h prezenční lekce)

Termín: 26. září 2014 - 6. března 2015